kung isa ka sa mga empleyado ng Fukushima nuclear plant….. magsasakripisyo ka ba na pumasok rito para maayos ang planta kahit alam mong buhay mo na ang magiging kapalit??

Oo naman. Mas maraming buhay naman ang maliligtas. Martyr, FTW

Ask me anything 😉

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: